interiorr.com Eco Policy 

interiorr.com Miljöpolicy

 

Älska ditt hem, älska din planet.

Klimatförändringarna är vår tids stora utmaning och vi är fast beslutna att vara en del av lösningen och inte problemet.

 

 

 

Arbetet för att bedriva en hållbar verksamhet

interiorr.com:s mål är att köpa in miljövänliga och hållbara produkter och emballage när detta är möjligt för att minimera vår påverkan på miljön.

Detta inkluderar vår hushållning, som är den allmänna driften av verksamheten, kontoren och lagerlokalerna. Detta gäller även för processen i vilken vi anskaffar och designar våra egna produkter samt för alla material som används för frakten av paket till kunderna.

Vi är fast beslutna att minska vår påverkan på miljön och att följa alla regelverk. Vi har byggt in miljötänket i vårt beslutsfattande och vi arbetar kontinuerligt för att öka medvetenheten och med att utbilda våra anställda.

 

Ansvarsfull emballering

Det är viktigt att man använder emballage eftersom det är viktigt att möblerna är ordentligt skyddade under transporten.

Vi tror att vi kan minska vårt miljöavtryck genom att använda ansvarsfull emballering. Vi arbetar för att minska mängden emballage utan att tumma på möblernas skydd.

Vi använder återvinningsbara och/eller återvunna material i så stor utsträckning som möjligt och letar efter alternativa material som kan ersätta de material vi använder i nuläget.

Våra leverantörer

Vi har en lista över leverantörer vi föredrar. Vi uppdaterar konstant vår lista över leverantörer och letar efter nya företag som delar vår vision om att använda hållbara och miljövänliga material och tillverkningsmetoder för att hjälpa oss nå vårt mål.

För att säkerställa att våra leverantörer och tillverkare uppfyller våra krav så skickar vi ut enkäter till dem. Detta låter oss mer effektivt kategorisera våra produkter och ge våra kunder tydlig information.

 
Borta bra men hemma bäst.

”att rädda planeten börjar med oss; tillsammans”i samarbete med

THG more trees eco x interiorr.com

För varje beställning planterar vi ett träd i ditt namn, helt utan extra kostnad!

Certifierat hållbart trä

Skogarna bör bevaras för alla framtida generationer. Vi kan hjälpa till att främja ansvarsfullt skogsbruk genom att endast köpa in certifierat hållbart trä.

Detta innebär att träet kommer från hållbart skogsbruk eller från andra ansvarsfulla källor.

Alla våra produkter som tillverkas i våra fabriker kommer från och med 2024 vara FSC-certifierade, och vi har målsättningen att från och med 2026 använda certifierat hållbart trä för alla produkter som innehåller trä.

 

Återvinning och återanvändning

Återvinning är en naturlig del av verksamheten. Att återvinna material minskar inte bara mängden material som hamnar på soptippar utan hjälper även till att minska utsläppen av växthusgaser. Vårt mål är att återvinna en större del av svinnet från vår tillverkning internt. Svinnet som vi inte återanvänder internt måste återvinnas för externa ändamål, det vill säga tillverkning av nya produkter.

Vi har källsorteringskärl vid arbetsstationerna och i personalutrymmena. Vi uppmuntrar våra anställda att återanvända och återvinna i så stor utsträckning som möjligt.

Våra samarbetspartner för avfallshantering hämtar eventuella trasiga produkter som inte är lämpliga att sälja i vår outlet-butik.

Det som ligger i avfallscontainern körs sedan till en station där detta sorteras för vidare återvinning.

Det vanliga avfallet strimlas och paketeras i balar för förbränning som skapar energi.

 

Grön el

Vårt huvudkontor och lager i Amsterdam har hela 1150 solceller som producerar upp till 380 000 kWh grön el per år. Detta är mer än den årliga elkonsumtionen för över 100 villor.

Att gå över till grön el är det viktigaste och det lättaste ett företag eller en privatperson kan göra för att minska sina utsläpp som spär på klimatförändringarna och luftföroreningarna.

Vårt mål är att minska företagets energislöseri. Vi har gått över till solceller och utbildade vår personal att följa vår policy för energianvändning.

 

Energiförbrukning

För att minska slöseri av el så har vi installerat sensorer på våra kontor. Lamporna tänds och släcks när man går in i eller lämnar rummet.

Vi rekommenderar också vår personal att släcka lampor när de inte används och att man stänger av elektronik och datorer när man går hem för dagen.

Uppvärmningen är inställd för att minska energiförbrukningen. När nyanställda lärs upp så understryker vi hur viktigt det är att inte slösa med energin. Varje anställd har ansvar för att se till att vår policys mål nås.

 

Varutransporter

Vi arbetar för att förbättra vårt miljöavtryck och få en bättre förståelse för hur tillverkningen och transporterna påverkar miljön. Vi använder oss av lastfartyg för att frakta varor till Amsterdam från internationella tillverkare. Den här metoden är det mest miljövänliga alternativet för internationella transporter (bättre än lastbilar eller tåg). Vi utvärderar konstant hur effektiv den här metoden är och gör förbättringar.

 

Våra fraktbolag

Alla fraktbolag vi anlitar för att leverera paket till våra kunder arbetar för att minska sina koldioxidutsläpp. Du kan läsa mer om detta på deras respektive hemsidor.

DHL och DPD har just nu den största flottan med eldrivna fraktfordon i EU. Interiorr.com:s paket levereras med ett av antingen DPD:s eller DHL:s elektriska fordon.

DHL Go Green har mer energieffektiv frakt än standarden i branschen. DPD kommer år 2025 erbjuda miljövänlig leverans i 225 europeiska städer.

För att leverera stora och ömtåliga varor använder vi ett privat fraktbolag. Alla deras fordon får köra i miljözoner.

 

 

Utmärkta omdömen från över 6 600 kunder

Vi garanterar förstklassig kundtjänst.

 

Copyright © 2023 interiorr.com. All rights reserved